Skip to main content
We are sorry but the page you are looking for is not available in the language you have selected, please go to the corresponding homepage
  1. Strona główna
Publication

Szybka refleksja na temat koordynacji środków pieniężnych w Polsce, Ukrainie, Rumunii i Mołdawii w odpowiedzi na sytuację w Ukrainie Podsumowanie regionalne

15 marca 2024 — By Key Aid Consulting for the Disasters Emergency Committee

Wykorzystując jako wytyczne projekt Globalnej Grupy Doradczej ds. Gotówki (CAG) dotyczący kluczowych wskaźników wydajności w zakresie koordynacji środków pieniężnych, DEC zlecił przygotowanie czterech publikacji, aby zastanowić się w jakim stopniu w Rumunii, Ukrainie, Mołdawii i Polsce koordynacja ta była (1) terminowa i skuteczna oraz (2) inkluzywna, przejrzysta i odpowiedzialna. Raporty opierają się na 28 częściowo ustrukturyzowanych wywiadach z kluczowymi informatorami, analizie dostępnej dokumentacji oraz 4 okrągłych stołach na poziomie krajowym z udziałem kluczowych interesariuszy, które zorganizowano w listopadzie i grudniu 2023 r.
Niniejsze podsumowanie stanowi regionalny przegląd kluczowych ustaleń wynikających z czterech raportów przygotowanych dla każdego kraju.