Skip to main content
We are sorry but the page you are looking for is not available in the language you have selected, please go to the corresponding homepage
  1. Giriş
yönergeler ve araçlar

UNFPA Kılavuz: TCDŞ Vaka Yönetiminde Nakit Desteği Nasıl Tasarlanır ve Başlatılır?

January 2023 — By UNFPA

Nakit desteğinin TCDŞ vaka yönetiminde bir araç olarak ne zaman ve nasıl kullanılacağına ilişkin hükümler, ilgili riskleri azaltmak ve nakit desteğinin istenmeyen olumsuz sonuçlarından kaçınmak amacıyla dikkatlice değerlendirilmelidir. Bu bağlamda, bu Kılavuz’un amacı, TCDŞ vaka yönetimi programlamasında nakit desteğinin güvenli ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi, tasarlanması, uygulanması ve entegre edilmesinde UNFPA’in TCDŞ ve nakit desteği uygulayıcılarına rehberlik etmek ve uygulayıcıları bu doğrultuda desteklemektir. Kılavuz, nakit desteğinin yararlanıcılarından, birlikte çalıştıkları vaka çalışanlarından ve sahadaki uygulayıcı ortaklardan alınan kapsamlı geri bildirimlerin bir sonucudur.